Kapusong Cebuano

Wednesday, August 17, 2005

creating a blog

matapos ang ilang linggong trabaho, day-off ako today at gumawa nitong first blog ko.

trial pa lang ito kasi di ko alam paano mag-blog. hehehe.